Pravidla RPG

Co je to „RPG“?
 • RPG = role playing game = „hra na hrdiny“
 • Každý hráč v RPG zaujímá roli vlastní vytvořené postavy, za kterou ve hře vystupuje.
 • Na E-H si každý může zřídit postavu jedenáctiletého studenta Bradavic a za něj studovat kouzelnické umění.
Herní příspěvky
 • Činnost postavy (EMOTE) je nutno psát mezi hvězdičky ve 3. osobě přítomného času. Řeč postavy pak mimo ně.
 • Smíš popisovat pouze chování VLASTNÍ POSTAVY.
 • Nesmíš popisovat chování jiných postav nebo celkový děj v místnosti.
 • V emote se popisuje jen to, co je VIDĚT. Proto nemůžeš popisovat DŮVODY, proč něco děláš nebo NA CO zrovna MYSLÍŠ.
 • Myšlenky do herních příspěvků NEPATŘÍ!!!
 • Používej diakritiku.
Křišťálová stěna
 • = MEZI POSTAVOU A JEJÍM HRÁČEM JE ROZDÍL!
 • = MEZI HERNÍM A REÁLNÝM SVĚTEM JE TAKÉ ROZDÍL!
 • Každý hráč smí ve hře vystupovat pouze za svou vlastní postavu.
 • Postava vůbec nezná hráče, který ji ovládá, žije svůj vlastní život v kouzelnickém světě a má svou osobní povahu, vzhled a historii.
 • To, jak se postava projevuje ve hře, nemusí odpovídat chování jejího hráče.
Zákon akce a reakce
 • Herní příspěvek je vždy AKTIVNÍM podnětem k REAKCI ostatním hráčům.
 • Hra je svižná a probíhá v reálném čase, vždy dávej přednost kratším a častějším herním příspěvkům před zdlouhavými slohovými cvičeními, na které je nutno dlouho čekat.
 • Nemůžeš ve hře reagovat na děj, který se mezitím vyvinul jiným směrem jen proto, že jsi nestihl včas reagovat. Herním příspěvkem nemůžeš zpětně ovlivňovat děj, který již skončil (např. po 20 minutách reagovat na výzvu, když mezitím hra pokračila).
 • Při hře si vždy představuj, že probíhá ve skutečnosti v reálném čase a v konkrétním prostoru.
Powerplaying
 • = BEZOHLEDNÉ CHOVÁNÍ VŮČI OSTATNÍM HRÁČŮM
 • Powerplaying je přísně ZAKÁZÁN!
 • Nemůžeš ovlivňovat postavy JINÝCH HRÁČŮ nebo stav HERNÍ MÍSTNOSTI, hrát za ZVÍŘATA, apod.
 • KAŽDÝ SMÍ POPISOVAT JEN CHOVÁNÍ VLASTNÍ POSTAVY!!!
 • Nesmíš ostatním hráčům vnucovat nějakou reakci, každý rozhoduje za svou vlastní postavu!
 • Tvá postava není všemocná, nemá neomezenou moc, nejsi superman! Každý student je naprosto obyčejným kouzelníkem, nesmíš mít žádné speciální kouzelnické schopnosti a vlastnosti.
 • Chceš-li, aby tvá postava byla vyjímečná, musí si to ve hře svými výsledky ZASLOUŽIT.
Metagaming
 • = JAKÉKOLIV CHOVÁNÍ POSTAVY VYUŽÍVAJÍCÍ MIMOHERNÍ INFORMACE
 • Metagaming je přísně ZAKÁZÁN!
 • Postava nemůže vědět to, co ve hře sama nezažila, a to bez ohledu na znalosti a informovanost hráče.
 • Ačkoliv si hráč může přečíst, jak se např. ostatní postavy jmenují, jejich postava to nemůže vědět, dokud se to ve hře nedozví.
 • Do hry žádné informace nemající souvislost se hrou nepatří! 
Tvorba postavy
 • Po zaregistrování je tvé postavě 11 let.
 • Můžeš si určit, z jaké rodiny pocházíš, jaký je její původ (mudlovská rodina, čistokrevná, smíšená).
 • Tvoje postava musí žít ve Velké Británii, studenti z jiných států v Bradavicích nestudují.
 • Nesmíš hrát za vlkodlaky, upíry, víly, metamorfomágy, zvěromágy, nitrozpyty ani následovníky smrtijedů. Tvá postava je obyčejným studentem bez speciálních schopností, ve všem se musí zdokonalit sama svou pílí při studiu.
Vypravěč
 • Upřesňuje děj a provádí hráče příběhem.
 • Ovládají jej pouze příslušní funkcionáři.
 • Má vždy pravdu a nelze s ním polemizovat, jeho slovo je ZÁKON.
 • Pokud se nějaký herní příspěvek dostane do rozporu s vypravěčem, platí vždy slova vypravěče.
 • Za nerespektování vypravěče následují velmi přísné tresty.
RPG upozornění
 • Jedná se o napomenutí upozorňující hráče na jejich chyby proti pravidlům RPG, příp. o důležité informace související s výukou či akcí.
 • Na RPG upozornění nelze odpovídat nebo na něj herně reagovat, v takovém případě by se jednalo o vážné porušení pravidel RPG.
 • RPG upozornění je nutno respektovat a plnit jeho pokyny.
Herní místnosti
 • Každý chat reprezentuje konkrétní přesně vymezený prostor – místnost nebo lokaci.
 • SMÍŠ HRÁT POUZE V JEDNOM HERNÍM CHATU!
 • Není možné komunikovat s někým, kdo se nachází na opačné straně místnosti. Při vzájemné interakci je nutno mít na vědomí vzdálenost mezi jednotlivými postavami.
 • Pokud tvá postava přijde do chatu později, logicky nemůže vědět, o čem se ostatní do té doby bavili!
 • Postavy, které 20 minut ve hře nereagují, automaticky odešly. Kdo však tímto způsobem často opouští hru, může být potrestán.
 • Pokud někdo při vyučování 15 minut nenapíše herní příspěvek, usnul.
Milostné vztahy
 • Sdílení jakéhokoliv sexuálního obsahu kdekoliv na těchto stránkách je považováno za velmi závažný přečin proti pravidlům a je trestáno nejpřísnějšími postihy, vč. případného nahlášení policii.
 • Jsou naprosto a bez výjimky zapovězeny tyto projevy: milostné a sexuální hrátky, necking, petting a jiné nemravnosti rozličného druhu. Pokud jde o navazování známostí, NEVINNÉ projevy lásky lze úměrně věku tolerovat, samozřejmě v mezích výše řečeného. 
Ošetřovna
 • Na ošetřovně neprobíhá aktivní hra, kromě situací řízených vypravěčem při speciálních akcích.
 • Ošetřovna slouží pouze jako MOŽNOST K VYSVĚTLENÍ NEPŘÍTOMNOSTI, ať už dlouhodobější nepřítomnosti ve hře nebo jednorázové neúčasti ve výuce, kterou ve skutečnosti zapříčinily reálné důvody hráče (dovolená, práce, apod.). Postava se v takových situacích může vymlouvat, že byla na ošetřovně, i když tam aktivně nehrála.
 • Své postavě NESMÍŠ určit závažnější onemocnění vyžadující trvalejší léčbu nebo ohrožující její život, o takových situacích rozhoduje vždy vypravěč.
Formátování herních příspěvků
 • Mezera se píše po čárce, tečce, vykřičníku, otazníku, dvojtečce, středníku, trojtečce – NE před nimi! 
 • Dále se mezera píše před levou a za pravou hvzědičkou (tedy vně hvězdiček), za levou a před pravou hvězdičkou (tedy uvnitř hvězdiček) se naopak nepíše. 
 • Každá věta začíná velkým písmenem a končí příslušným interpunkčním znaménkem.
 
 
ČASTÉ CHYBY V RPG
 
1. Minulý čas, první osoba
 
ŠPATNĚ: 
 • *Vešla do hostince, pozdravila a šla si sednout ke stolku do rohu místnosti.*
 • *Přijdu za profesorkou a zeptám se.* Můžete mě vyzkoušet, prosím? *Koukám na učitelku s prosbou v očích.*
SPRÁVNĚ: 
 • *Vejde do hostince.* Dobrý den. *Pozdraví a jde si sednout ke stolku do rohu místnosti.*
 • *Přijde za profesorkou a zeptá se.* Můžete mě vyzkoušet, prosím? *Kouká na učitelku s prosbou v očích.*
Hrajeme zásadně v přítomném čase, nikoli v minulém! Emote se píše ve třetí osobě jednotného čísla! Na první osobu okamžitě zapomeňte, ta do hvězdiček skutečně nepatří!
 
 
2. Jméno nebo obecné označení vlastní postavy
 
ŠPATNĚ: 
 • *Diego přijde do cvičebny a s hůlkou v ruce přejde k figuríně.*
 • *Dívka/chlapec/profesor vstoupí do třídy a začne se rozhlížet kolem sebe.*
SPRÁVNĚ: 
 • *Vstoupí do třídy a začne se rozhlížet kolem sebe.*
 • *Přijde do cvičebny a s hůlkou v ruce přejde k figuríně.*
V emote se zásadně neuvádí vlastní jméno postavy, není ani povoleno používat obecné označení pro vlastní postavu (dívka, student...), jelikož to působí stylem, jako kdyby to psal vypravěč.
 
 
3. Touhy, přání, pocity, myšlenky...
 
ŠPATNĚ: 
 • *Přijde do hostince a doufá, že se tu s někým seznámí. Přeje si najít někoho fajn. Přemýšlí o tom už cestou a cítí, jak jí rudnou tváře, když si všimne jednoho kluka v rohu místnosti. Ten se jí líbí a chce ho poznat. V kabelce hledá zrcátko.*
SPRÁVNĚ: 
 • *Přijde do hostince. Tváří se přemýšlivě, když cupitá dál do lokálu. Pohledem utkví na chlapci v rohu místnosti, přičemž jí zrudnou tváře. Začne hrabat v kabelce, než z ní vytáhne zrcátko.*
Veškeré věci, které si přejete, chcete, v co doufáte, o čem přemýšlíte, na co vzpomínáte, čeho si všímáte, na co čekáte, co hledáte, co slyšíte, čemu se divíte a podobně do emote nepatří. A proč? Máte je přece pouze ve své hlavě, nejsou viditelné. Myšlenky do herního příspěvku nepatří!
Archiv zpráv
×