Přihláška na profesory

Podmínky pro přijetí nových profesorů

Všechny žadatele bychom rádi upozornili, že profesor je v první řadě spolupracovníkem projektu, nikoliv jen „hráčem“ s rozšířenými pravomocemi. To, že se stal profesorem, mu nedává jen určitá práva, ale i povinnosti. Je potřeba, abyste si uvědomili, že úkolem profesorů je tvořit hru a teprve až po té ji hrát. Očekáváme od vás vlastní invenci, podílení se na organizaci a kontrole dodržování herních pravidel. A proto není možné přijmout ty uchazeče, kteří by si chtěli pozici profesora jen na nějaký čas vyzkoušet a v případě nespokojenosti odejít. Podmínkou přijetí je slib před zbytkem profesorského sboru, že na novém místě setrváte nejméně jeden rok, pokud vám v tom nebudou bránit vážné důvody.

Důležitá je také určitá kulturní úroveň, schopnost vystupovat na veřejnosti a reprezentovat projekt před ostatními hráči. Nekreativní, vzpurné a příliš konfliktní jedince není možné v žádném případě přijmout, protože profesor musí projevovat loajalitu vůči vedení. Vynášení interních informací nezasvěceným osobám není nikomu zcela přirozeně tolerováno.

Náplň práce:

  • zpracovávání výkladů min. jednou za čtrnáct dní
  • opravování domácích úkolů, testů
  • častá herní činnost
  • sporadické pořádání praktických online hodin, seminářů, workshopů, herních akcí
  • kontrola dodržování RPG pravidel

JASNOVIDECTVÍ, esoterika a okultismus se v naší škole vyučovat nebude.

V případě zájmu na adresu reditelstvi@bradon.cz zašlete:

  • základní informace o sobě - nick, pohlaví, reálný věk, kontakt (discord, facebook), zkušenosti s RPG
  • jaký předmět (příp. předměty) byste chtěli vyučovat
  • životopis a charakteristiku postavy, za kterou chcete učit (stručně)
  • ukázkový výklad na libovolné téma

Do předmětu e-mailu nutno uvést název předmětu, o který máte zájem a jméno herní postavy jako případného učitele.Archiv zpráv
×