Úvod

INFORMACE O PROJEKTU BRADAVICE ONLINE

Projekt BRADON.cz (Bradavice Online) je textovou RPG hrou, která se volným způsobem inspiruje reáliemi z knih a filmů o Harrym Potterovi. Náš děj se tedy nedrží událostmi popisovanými v knihách, nýbrž umožňuje každému podílet se na jeho originálním rozvoji. Hra se odehrává ve čtyřicátých letech dvacátého prvního století. Součástí studia v Bradavicích je pochopitelně výuka. Každý student musí být zapsán minimálně na jednom vyučovacím předmětu a plnit všechny podmínky výuky.

Pravidelná účast na zapsaných hodinách, které probíhají jednou za týden ve stejný čas v online učebnách, je nutným předpokladem pro pobyt v této škole. Čas zde běží několikrát rychleji, a proto se za jeden běžný rok uskuteční dva roky herní. Pokud byste měli zájem stát se studentem naší školy, lze si v době k tomu určené zaregistrovat postavu studenta. Zkušeným zájemcům z oblasti RPG a světa Harryho Pottera je rovněž umožněno ucházet se o místa v profesorském sboru, konkrétní inzerci lze sledovat na těchto stránkách.

REGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE!

HLEDÁME PROGRAMÁTORA PHP

Hledáme ochotné spolupracovníky do našeho realizačního týmu, především na posty programátorů. Máte-li dostatek volného času, zkušeností, schopností a chcete-li nám pomoci s rozvojem tohoto projektu, neváhejte nás kontatkovat na e-mailu reditelstvi@bradon.cz.

 

NonRPG oběžník ministra kouzel (13. 9. 2016)

Vážení přátelé,

mnozí z Vás jistě ví, že jsem před nedávnem rezignoval na post ředitele školy a předsedy Ředitelské rady projektu Bradavice Online. Poté jsem se z osobních důvodů stáhl do ústranní a ponechal si pouze čestnou inRPG funkci „Ministra kouzel“, abych mohl případně zasáhnout ve vážných věcech. Nicméně jsem tímto svým krokem opustil život tohoto projektu, vaší herní komunity a nehodlám se do budoucna realizací tohoto projektu aktivně zabývat. Své místo jsem předal panu prof. Reginaldu Flitwickovi, kterého považuji za zcela adekvátního nástupce, plně spolehlivého a zodpovědného člověka. To, že nemnozí s mým úsudkem a rozhodnutím nesouhlasí, je naprosto bezvýznamné, protože úlohou ředitele není získávat obdiv a uznání od ostatních.

Opravdu bych si přál, kdyby převážně členové profesorského sboru s novým ředitelem co nejlépe spolupracovali, odpustili si jakoukoliv veřejnou i neveřejnou dehonestaci a snažili se s ním vždy pracovat v úzké jednotě, tj. nekonat nic úmyslně a cíleně bez jeho vědomí, navzdory jeho požadavkům atp. Jistě nebude zcela bezchybný, tak jako jsem nebyl bezchybným ani já a jako nemohou být bezchybní ani ostatní ve svých vlastních povinnostech i v osobní zodpovědnosti vůči tomuto projektu.

Rád bych odešel s čistým s štítem, s vědomím, že jedna životní etapa je zcela uzavřena, a to se neobejde bez omluvy. Omlouvám se všem, které jsem ve své funkci nějak urazil, dehonestoval, ponížil, pomluvil anebo jim způsobil nactiutrhání. Omlouvám se, že jsem k témuž naváděl ostatní, jim to schvaloval a nebránil jim, i když jsem k tomu měl možnost. Prosím za prominutí všech pohoršení, která jsem vydal, špatných příkladů a nevhodných vzorů, kterými se bohužel někteří inspirovali a inspirují. Za těch bezmála deset let jsem při své výbušnosti a prudce dominantní povaze způsobil mnoha lidem tolik křivd, že je příliš obtížné a naprosto nemožné to zde vše vyjmenovat, protože na velkou většinu z nich si vlastně vůbec nevzpomínám.

Zvlášť bych se však chtěl omluvit Hildegardě Klepzubové, Agath Farewell, Danielu Braveovi a Logainu Ablarovi za vše zlé, co jsem jim úmyslně i neúmyslně způsobil, za podezírání, výčitky, arogantní jednání, osočování, veřejnou i soukromou dehonestaci a především za urážky na cti. Omlouvám se všem současným i bývalým hráčům nebo spolupracovníkům za vše zlé, co jsem jim způsobil, za nespravedlnosti a neuctivosti. Rovněž se omlouvám Amy Petersnové a Dolores Jane Umbridgeové. Odvolávám vše dehonestující, co jsem napsal či vyslovil o komkoliv a vyzývám k témuž i ostatní, kteří převážně mé dehonestace dále šíří.

Vyzývám všechny členy Bradavic Online a Crucia, aby v blízké době nalezli cestu ke smíru, neboť slovy Albuse Brumbála zcela jistě bez jakéhokoliv patetismu platí, že „budeme silní jen tehdy, jestliže dokážeme být jednotní, a budeme slabí, jestliže se nedokážeme dohodnout.“ Pro tyto účely ruším bany všem osobám kromě Thomase Wilsona.

Děkuji každému, kdo mi v mé činnosti v tomto projektu pomáhal, snažil se mne všestranně podporovat, byl schopen a ochoten se mnou spolupracovat, i když to vůbec nebylo lehké.

Více udělat nemohu.

Severus Snape

Archiv zpráv
×