Úvod

 
 
BRADON - BRADAVICE ONLINE
 
Bradavice Online (zkráceně „BRADON“, příp. „BO“) je textovou RPG hrou volně se inspirující reáliemi z knih a filmů o Harrym Potterovi. Děj hry se tedy nutně nedrží událostmi popisovanými v knihách, ale umožňuje každému hráči podílet se na jeho originálním rozvoji. Hra se odehrává v devadesátých letech dvacátého století, tedy několik let po prvním pádu Lorda Voldemorta.  K simulaci prostředí Bradavic slouží především pravidelná výuka formou výkladů z jednotlivých předmětů, které profesoři jednou za čtrnáct dní vkládají společně se zadáním domácího úkolu do svých učeben. Výjimkou však nejsou ani sporadicky uskutečňované praktické hodiny jednotlivých tříd, semináře, workshopy a další obdobné události odehrávající se v online chatech.
 
Za splnění zadaných úkolů může vaše postava obdržet kromě klasifikačního hodnocení také body pro svou kolej. Na konci školního roku získá vysvědčení, které rozhodne o jejím případném postupu do vyššího ročníku. Nemusíte se ale obávat, že byste výuku přestali zvládat, záleží jen na vás, jaké předměty si na začátku školního roku zapíšete. Čas zde běží několikrát rychleji, a proto se za jeden běžný rok uskuteční dva roky herní. Pokud byste měli zájem stát se studentem naší školy, lze si v době k tomu určené (po řádném prostudování RPG pravidel) zaregistrovat postavu studenta. Zkušeným zájemcům z oblasti RPG a světa Harryho Pottera je rovněž umožněno ucházet se o místa v profesorském sboru, konkrétní inzerci lze sledovat na těchto stránkách.
 


Archiv zpráv
×